Đất nền Hòa Khánh Đông

ĐẤT NỀN HÒA KHÁNH ĐÔNG

1 – 𝐓𝐡ử𝐚 𝟏𝟎𝟎𝟒 𝐭ờ 𝟏𝟖

  • 𝑫𝒊ệ𝒏 𝒕í𝒄𝒉 : 5 x 33 ~~166m2
  • 𝗚𝗶á : 850 triệu
  • 𝗟ộ 𝗴𝗶ớ𝗶 : 3,5m
  • 𝗩ị 𝘁𝗿í 𝗺𝗮𝗽 : 10°50’00.6″N 106°25’39.4″E

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

𝟯 – 𝐓𝐡ử𝐚 𝟰𝟲𝟵 𝐭ờ 𝟮𝟭 
  • 𝑫𝒊ệ𝒏 𝒕í𝒄𝒉 : 5 x 33 ~~166m2
  • 𝗚𝗶á : 1,1 tỷ ~~ 6,8 tr/m2
  • 𝗠ặ𝘁 𝘁𝗶ề𝗻 : 10 m
  • 𝗩ị 𝘁𝗿í 𝗺𝗮𝗽 : 10°49’12.2″N 106°25’28.7″E

 

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 093 777 2284