Đất nền Hòa Khánh Đông

ĐẤT NỀN HÒA KHÁNH ĐÔNG

1 – 𝐓𝐡ử𝐚 𝟏𝟎𝟎𝟒 𝐭ờ 𝟏𝟖

 • 𝑫𝒊ệ𝒏 𝒕í𝒄𝒉 : 5 x 33 ~~166m2
 • 𝗚𝗶á : 800 triệu ~~4,8 tr/m2
 • 𝗟ộ 𝗴𝗶ớ𝗶 : 3,5m
 • 𝗩ị 𝘁𝗿í 𝗺𝗮𝗽 : 10°50’00.6″N 106°25’39.4″E

 

𝟐 – 𝐓𝐡ử𝐚 𝟒𝟖𝟓 𝐭ờ 𝟏𝟗                                                                                                                                                                                                                             

 • 𝑫𝒊ệ𝒏 𝒕í𝒄𝒉 : 5 x 27 ~~135 m2
 • 𝗚𝗶á : 700 triệu ~~5,2 tr/m2
 • 𝗟ộ 𝗴𝗶ớ𝗶 : 4 m
 • 𝗩ị 𝘁𝗿í 𝗺𝗮𝗽 : 10°49’34.1″N 106°26’01.0″E

 

𝟯 – 𝐓𝐡ử𝐚 𝟰𝟲𝟵 𝐭ờ 𝟮𝟭 
 • 𝑫𝒊ệ𝒏 𝒕í𝒄𝒉 : 5 x 33 ~~166m2
 • 𝗚𝗶á : 1,2 tỷ ~~ 7,2 tr/m2
 • 𝗠ặ𝘁 𝘁𝗶ề𝗻 : 10 m
 • 𝗩ị 𝘁𝗿í 𝗺𝗮𝗽 : 10°49’12.2″N 106°25’28.7″E

 

 

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 093 777 2284 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *