Căn hộ Ehome 3

CĂN HỘ EHOME 3

𝐁á𝐧 𝐂ă𝐧 𝐡ộ 𝐞𝐡𝐨𝐦𝐞 𝟑

  • 𝙱á𝚗 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚎𝚑𝚘𝚖𝚎 𝟹 𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚗ộ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚝
  • 𝙳𝚒ệ𝚗 𝚝í𝚌𝚑 𝟼𝟶 𝚖𝟸 – 𝟸 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ, 𝟸 𝚝𝚘𝚒𝚕𝚎𝚝
  • 𝙻ầ𝚞 𝚝𝚑ấ𝚙 𝚟𝚒𝚎𝚠 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚗ộ𝚒 𝚔𝚑𝚞
  • 𝙶𝚒á 𝟷.𝟽𝟻 𝚝ỷ
  • 𝚂ổ 𝙷ồ𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚝ê𝚗 𝚗𝚐𝚊𝚢

 

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 093 777 2284 

    Có thể bạn quan tâm